top of page

Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!


Heb je een achterstand in de aflossing van coronabelastingschulden? Dan loop je deze week tegen een harde deadline aan. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van je coronabelastingschulden te betalen.


Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in principe in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je je ook aan die maandelijkse aflossing houdt.


Andere voorwaarden zijn dat je op tijd de juiste belastingaangiften - onder meer btw en loonheffing - indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat je op tijd en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.


Brieven Belastingdienst

Als je een betalingsachterstand hebt op de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022, ontving je daarover al meerdere brieven van de Belastingdienst. In deze brieven werd je gemaand om de betalingsachterstand in te lopen.


Let op! De betalingsachterstand kan bestaan uit niet betaalde nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022, niet betaalde aflossingen op coronabelastingschulden of uit een combinatie van beide.


Intrekken betalingsregeling

Reageerde je niet op de laatste brief uit april 2023, dan heb je in juli 2023 een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. De datum van de brief was 15 augustus 2023. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je nog tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van de coronabelastingschulden te betalen.


Tip: loop je maximaal één termijn achter in de coronabetalingsregeling, dan trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.


Voorkomen intrekken betalingsregeling

Wil je voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, dan moet je in ieder geval zorgen dat je aan alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 voldoet. Alleen dan kan je nog vragen om aanpassing van de betalingsregeling van de coronabelastingschulden.


Tip: je kan dan onder meer verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kan je verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kan je ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo'n verzoek is wel dat de af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.


Niet eens met intrekken betalingsregeling?

De staatssecretaris heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Is de intrekking naar jouw mening niet terecht, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken.


Is dat niet mogelijk, dan kan je in beroep tegen de intrekking van de betalingsregeling. Doe dit wel snel, want het beroep moet vóór 25 augustus 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn!


Je stuurt het beroep naar:

Belastingdienst

T.a.v. de directeur

Postbus 100

6400 AC Heerlen


Invorderingsmaatregelen

Doe je niets, dan start de Belastingdienst met de invorderingsmaatregelen vanaf 1 september 2023. Je ontvangt dan eerst een aanmaning. Als je dan nog niet betaalt, ontvang je een dwangbevel. Betaal je dan nog steeds niet, dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld je inventaris, auto of bankrekening en deze daarna verkoopt. De Belastingdienst kan ook faillissement aanvragen.


Let op! Aan een dwangbevel kunnen hoge kosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten hangt namelijk af van de hoogte van je belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen.


Comentarios


bottom of page