top of page

Let op bij laatste btw-aangifte van 2020!

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Nog even en je moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen je in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren.


Personeelsuitgaven

De btw op personeelsuitgaven, zoals een kerstpakket, is alleen aftrekbaar als je in 2020 aan personeelsvoorzieningen voor een werknemer niet meer dan € 227 ex btw hebt uitgegeven. Zijn de uitgaven voor een werknemer hoger geweest, dan is de btw over alle personeelsvoorzieningen van deze werknemer niet aftrekbaar. Als je dit nog niet op een rij hebt over het afgelopen jaar, moet je dus nog even in je administratie duiken.


Relatiegeschenken

Voor de btw op relatiegeschenken geldt iets vergelijkbaars. Deze btw is voor jou aftrekbaar als jouw relatie, wanneer hij het geschenk zelf gekocht zou hebben, de btw voor 30% of meer had kunnen aftrekken. Is dit niet het geval, dan is de btw toch aftrekbaar als de relatiegeschenken aan een bepaalde relatie in 2020 niet meer dan € 227 ex btw gekost hebben. Je zal dus ook je relatiegeschenken moeten bijhouden.


Let op! Geef je als ondernemer onverkoopbare voedingsmiddelen weg aan bijvoorbeeld de voedselbank, dan is de btw hierop wel aftrekbaar, ook als het bedrag meer dan € 227 is.


Medische hulpmiddelen vanwege corona?

Heb je vanwege de coronacrisis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen gratis weggegeven, dan is de btw hierop gewoon aftrekbaar als je de btw normaal gesproken ook kunt aftrekken. Je moet wel op de factuur vermelden dat je gebruikmaakt van deze goedkeuring. De goedkeuring heeft betrekking op de periode van 16 maart 2020 t/m 31 december 2020.


Auto van de zaak

Bij een auto van de zaak kan je alle btw in aftrek brengen, maar moet je aan het eind van het jaar en dus in deze btw-aangifte een correctie voor privégebruik toepassen. Die is de eerste vijf jaar 2,7% van de cataloguswaarde, de jaren erna is dit 1,5%.


Privéauto

Gebruik je je privéauto ook zakelijk, dan kan je alle ritten bijhouden en alleen de btw op gebruik en onderhoud aftrekken die toerekenbaar is aan het zakelijk gebruik. Woon-werkverkeer wordt hierbij als privé aangemerkt. Zonder kilometeradministratie moet je uitgaan van een correctie van 1,5% van de cataloguswaarde.


Privégebruik

Voor (investerings)goederen die je ook privé gebruikt, zoals de pc, kan je in beginsel alle btw in aftrek brengen en dit op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. Is het privégebruik bijvoorbeeld de helft, dan mag je ook maar 50% van de btw verrekenen. Voor investeringsgoederen moet je dit vijf jaar lang volgen en corrigeren, voor onroerend goed zelfs tien jaar. Hierna heeft een wijziging van het privégebruik geen btw-gevolgen meer.


Vrijgesteld gebruik

Een soortgelijke regeling geldt als je niet alleen belaste prestaties verricht, maar ook vrijgestelde prestaties zoals het afsluiten van verzekeringen. Je mag dan een evenredig deel van de btw niet verrekenen. Je moet voor investeringsgoederen weer vijf jaar volgen welk deel van de omzet belast is en corrigeren als dit afwijkt van je aanname bij aankoop van het investeringsgoed. Voor onroerend goed moet je dit weer tien jaar volgen/corrigeren.


Neem gerust contact op als je vragen hebt.


Comments


bottom of page