top of page

Maak gebruik van de KOR


EINDEJAARSTIPS 2022 | De kleine ondernemersregeling (KOR) is sinds 2020 een vrijstellingsregeling. Ondernemers met een lagere jaaromzet dan € 20.000 kunnen hiervoor kiezen. De regeling is niet verplicht. De keuze voor de KOR houdt in dat je geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van allerlei btw-verplichtingen.


Let op! Je verliest ook het recht op btw-aftrek. De KOR geldt ook voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Ondernemers die hebben gekozen voor de KOR en die vervolgens in de loop van enig jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijden, worden vanaf dat moment weer btw-plichtig.


Met name voor ondernemers die te maken hebben met afnemers/klanten die de btw niet kunnen terugvragen, kan de KOR uitkomst bieden.


Tijdig melden bij de inspecteur

Ondernemers die de KOR willen toepassen, moeten dit tijdig melden bij de inspecteur. Het aanmeldformulier hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin je de KOR wil laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt in beginsel voor drie jaar.


Let op! Wil je vanaf 2023 van de nieuwe KOR gebruikmaken, meld je dan uiterlijk eind november hiervoor aan.


Versoepeling KOR bij geringe omzet

Wanneer je een jaaromzet van maximaal € 1.800 hebt, dan is de KOR toe te passen

zonder dat je dit meldt aan de Belastingdienst. Deze versoepeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.


Voor bijvoorbeeld particulieren die investeren in zonnepanelen maar niets met de btw willen, kan de nieuwe goedkeuring uitkomst bieden. Dit is alleen toegestaan als de installatie een opwekvermogen van maximaal 10.000 Wattpiek heeft. Kom je daar bovenuit, dan moet je je wel registreren, maar maak je daarna wel gebruik van de KOR.


Tip: vanaf 1 januari 2023 is op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de nabijheid van woningen geen btw meer verschuldigd. Particulieren hoeven zich vanwege de registratiedrempel in veel situaties dus niet meer te melden bij de Belastingdienst. Dat scheelt veel administratieve rompslomp, zowel voor jou als de Belastingdienst. Wellicht is de aanschaf of installatie uit te stellen tot 2023.


Comments


bottom of page