top of page

Maak (klein)kinderen blij met een schenking


EINDEJAARSTIPS 2022 | Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kan je in 2022 je kinderen belastingvrij € 5.677 schenken en je kleinkinderen of derden € 2.274.


Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt voor 2022 een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 27.231;

  • € 56.724, als het bedrag gebruikt wordt voor een studie;

  • € 106.671, als het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op! De eenmalige schenking van € 106.671 ten behoeve van de eigen woning wordt in 2023 verlaagd naar € 28.947 en per 2024 afgeschaft.


Overgangsregelingen

Er gelden overgangsregelingen waarmee het gebruik van de schenking voor de eigen woning kan worden opgerekt:

  • De eenmalige schenking voor een eigen woning hoeft niet volledig te worden benut in één kalenderjaar, dat mag in drie opeenvolgende jaren. Voor schenkingen die voor het eerst in 2021 of 2022 plaatsvonden maar waarvoor nog niet het maximumbedrag van de vrijstelling is benut, mag in 2023 nog een aanvullende schenking plaatsvinden tot het maximum dat in 2022 gold. Als je dus het liefst volgend jaar een groot bedrag wil schenken, kan je dit jaar een gering bedrag schenken en een beroep doen op de vrijstelling. Het bedrag is dan volgend jaar aan te vullen.

  • Schenkingen voor de eigen woning moeten worden besteed in uiterlijk het tweede jaar na het jaar waarin voor het eerst een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan. Als je in 2022 voor het eerst hebt geschonken onder deze vrijstelling, moet deze schenking uiterlijk in 2024 worden gebruikt. Dat geldt ook voor de eventuele aanvulling die in 2023 wordt gedaan als in 2022 nog niet de volledige vrijstelling is benut.

Verhoogde vrijstelling

Met bovenstaande regelingen is de komende jaren dus toch nog gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling voor eigen woningen. Dat is bijvoorbeeld handig als jouw kind nog geen woning heeft gevonden, maar wel voornemens is die in 2023 of 2024 te kopen. In dat geval is het bedrag dus al wel dit jaar over te maken. Je kan aan de schenking dan ook de ontbindende voorwaarde verbinden dat het bedrag terug moet worden betaald als het niet tijdig wordt besteed aan een woning. Handig voor de situatie als jouw kind toch geen woning vindt. Als de schenking dan in stand blijft, is alsnog schenkbelasting verschuldigd. De ontbindende voorwaarde moet wel worden overeengekomen bij de schenking en moet dus later verplicht worden uitgevoerd als de voorwaarde wordt vervuld.


Let op! De vrijstelling van € 106.671 ten behoeve van een eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening met de voorwaarden van deze schenking. De schenking kan eveneens worden toegepast als het kind ouder is dan 40, maar een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.


Tip: schenk je nog in 2022, dan vermindert de schenking je vermogen in box 3, wat bij jou tot belastingbesparing kan leiden. Dit is alleen het geval als de onttrokken financiële middelen bestonden uit beleggingen. Als de ontvanger van de schenking het bedrag per 1 januari nog niet heeft besteed, maakt het wel onderdeel uit van zijn of haar box 3-vermogen.


Comments


bottom of page