top of page

Met de ene of andere zakelijke auto op vakantie?


Veel Nederlanders gaan met de auto op vakantie. Daarvoor wordt soms de auto van de zaak gebruikt. Als deze minder geschikt is, wordt soms ook wel eens een andere auto van de zaak gebruikt voor die vakantie. Waar moet je in beide situaties op letten?


Vakantie is privégebruik

Het gebruik van de auto van de zaak tijdens de vakantie wordt aangemerkt als privégebruik. Wil je met de auto van de zaak vanwege de bijtelling niet meer dan 500 km per jaar privé rijden, dan is gebruik voor de vakantie dus nauwelijks mogelijk. Een optie is dan een auto in privé te huren of alternatief vervoer te regelen.


Kosten vergoeden

Beschik je over een auto van de zaak, dan kunnen alle autokosten belastingvrij vergoed worden door de werkgever, ook tijdens de vakantie. Denk aan tolgelden, reparaties onderweg en getankte brandstof.


Bijtelling bij gebruik vakantieauto

Gebruik je je ‘gewone’ auto van de zaak niet of nauwelijks privé? En gebruik je een andere auto van de zaak voor een vakantie, dan geldt toch voor beide auto’s tijdevenredig de bijtelling als met beide auto’s samen meer dan 500 km privé gereden wordt. Ook als de ‘gewone’ zakelijke auto tijdens de vakantie niet aan jou ter beschikking staat! In dit laatste geval wordt de bijtelling voor de gewone auto dan alleen niet over de vakantieperiode berekend.


Voorbeeld | Aan jou staat het hele jaar, behalve in juli, een niet-elektrische auto ter beschikking met een catalogusprijs van € 40.000. Je gebruikt deze niet privé. In juli staat een niet-elektrische auto ter beschikking met een catalogusprijs van € 30.000. Je gebruikt deze voor de vakantie in juli 1.800 km privé.

  • Bijtelling auto 1: € 40.000 x 22% x 11/12 = € 8.068

  • Bijtelling auto 2: € 30.000 x 22% x 1/12 = € 550

  • Totale bijtelling € 8.068 + € 550 = € 8.618

Alleen vakantieauto

Heb je normaal gesproken niet de beschikking over een auto van de zaak, maar is je werkgever zo vriendelijk jou voor gebruik tijdens de vakantie een auto ter beschikking te stellen, dan geldt de bijtelling alleen voor de vakantieperiode. Alleen dan staat aan jou namelijk een auto ter beschikking.


Voorbeeld | Aan jou wordt alleen in de maand juli een niet-elektrische auto van de zaak ter beschikking gesteld die je kan gebruiken voor de vakantie. Bij een catalogusprijs van € 40.000 bedraagt de bijtelling dan € 40.000 x 22% x 1/12 = € 733.

Let op! bij veel privégebruik tijdens de vakantieperiode kan de inspecteur zich op het standpunt stellen dat een hogere bijtelling toegepast moet worden vanwege ‘excessief privégebruik’.


Comments


bottom of page