top of page

Miljoenennota 2021 | Verrekening voorheffingen in vennootschapsbelasting


Dividendbelasting en kansspelbelasting zijn voorheffingen op de vennootschapsbelasting. Deze kan je in de aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de fiscale winst nihil of negatief is, krijg je de betaalde dividend- en/of kansspelbelasting uitbetaald.


Het niet uitbetalen van Nederlandse dividend- en kansspelbelasting aan buitenlandse bedrijven is op grond van recente Europese jurisprudentie mogelijk in strijd met Europees recht. Buitenlandse entiteiten die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn in Nederland, maar wel Nederlandse dividend- of kansspelbelasting verschuldigd zijn, hebben namelijk niet de mogelijkheid om deze belastingen te verrekenen of terug te vorderen.


Om die reden wil het kabinet vanaf 1 januari 2022 de verrekening van dividend- en kansspelbelasting voor Nederlandse bedrijven beperken tot de verschuldigde vennootschapsbelasting. Het is dan niet langer mogelijk om deze belastingen uitbetaald te krijgen.


Publicatie beleidsbesluit Vanwege de mogelijke strijdigheid met het EU-recht te voorkomen, wordt binnenkort een beleidsbesluit gepubliceerd waarin is goedgekeurd dat buitenlandse entiteiten onder voorwaarden recht hebben op teruggaaf van dividend- en kansspelbelasting. Dit beleidsbesluit zal geldig zijn tot de wet in 2022 wordt gewijzigd.


Let op! Is een buitenlandse entiteit, binnen bijvoorbeeld jouw groep, niet Vpb-plichtig in Nederland, maar heeft deze entiteit in 2020 of in voorgaande jaren wel dividend- en/of kansspelbelasting betaald in Nederland? Vraag dan je relatiebeheerder om deze belastingen namens jou terug te vragen.


Comments


bottom of page