top of page

Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900 in 2023


SPECIAL LONEN 2023 | De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar € 1.900 per jaar.


Jaarlijkse indexering

Je kan vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. Deze maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.


Hogere vergoeding?

Over vrijwilligersvergoedingen tot € 1.900 zijn geen belasting en premies verschuldigd. Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.


Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

Om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • jouw organisatie: - valt niet onder de vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld - is een sportvereniging of sportstichting - is een algemeen nut beogende instelling (ANBI); en

  • de vrijwilliger is niet bij jou in dienst; en

  • de vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn beroep; en

  • de vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk, is een vergoeding die niet in

  • verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Comments


bottom of page