top of page

Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht


Vanaf 2023 moeten ook grote energieverbruikende bedrijven verplicht energie besparen. Onderzocht wordt nog of de energiebesparingsplicht ook gaat gelden voor de glastuinbouw. Dit schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer.


Energiebesparingsplicht

Er bestaat al een energiebesparingsplicht voor bedrijven met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Deze bedrijven zijn verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.


ETS-ondernemingen

ETS-ondernemingen zijn nu nog van de plicht uitgezonderd, maar het kabinet wil deze uitzondering per 2023 laten vervallen. ETS staat voor Emission Trade System en is het handelssysteem in Europa voor de CO2-uitstoot van de industrie. Een industrieel bedrijf moet in dat systeem voor elke ton uitstoot aan CO2 één emissierecht inleveren. Die emissierechten kunnen worden gekocht en verhandeld.


Meer toezicht

Voor het versterken van toezichthoudende diensten wordt voor de periode 2022-2026 € 56 miljoen beschikbaar gesteld. Om het toezicht te verbeteren wordt ook het zogenaamde basistakenpakket van deze diensten aangepast en kunnen deze diensten de energieverbruiksgegevens bij netbeheerders opvragen.


Actualisatie besparingslijsten

Bovendien worden de lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector geactualiseerd. Voor 19 bedrijfstakken heeft de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) lijsten beschikbaar, zoals voor de detailhandel en voor kantoren. De lijsten zijn te raadplegen op de site (rvo.nl).Comments


bottom of page