top of page

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Als je personeel inhuurt van een derde, kan je aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem.


Wat is inlenen?

Je bent inlener als je een personeelslid van een ander inhuurt. Daarbij is van belang dat je de leiding hebt over de betreffende werknemer en ook toezicht houdt. Doe je dit niet, dan is er geen sprake van inlening maar van aanneming van werk en dus ook niet van inlenersaansprakelijkheid.


Waarvoor aansprakelijk?

Als inlener kan je in beginsel aansprakelijk gesteld worden als de uitlener de verschuldigde belastingen en premies niet afdraagt. Het betreft loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, premies Zorgverzekeringswet en de btw die de uitlener moet afdragen voor het personeel dat de werkzaamheden voor de inlener verricht.


Risico beperken

Het risico van aansprakelijkheid is te beperken door de uitlener te vragen naar een verklaring betalingsgedrag, door zelf een goede administratie bij te houden en door de verschuldigde belastingen en premies te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening).


Disculpatiemogelijkheid

Als je kan aantonen dat het niet afdragen van belastingen en premies door de uitlener niet jouw schuld is, kan je aansprakelijkheid beperkt worden of vervallen. De bewijslast hiervoor ligt bij jou. De inlener in bovenstaande zaak beriep zich op deze zogenaamde disculpatiemogelijkheid, maar tevergeefs. Uit de feiten bleek namelijk onder meer dat de inlener niet had geïnformeerd naar een G-rekening en evenmin om een verklaring inzake betalingsgedrag had gevraagd, terwijl hij zich wel van de risico’s bewust was. De aansprakelijkheid voor zo’n € 150.000 bleef dan ook in stand.


Let op! Leen je in van een uitlener die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid, dan ben je gevrijwaard voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid als je aan een aantal voorwaarden voldoet.


Tip: je kan het register raadplegen op www.normeringarbeid.nl.


Comentarios


bottom of page