top of page

Plan verkoop eigen woning slim rondom de jaarwisseling


Verkoop je je eigen woning? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari 2021 plaatsvindt. Als je de ontvangen koopsom namelijk niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, valt deze per 1 januari 2021 in box 3. De belastingheffing in box 3 is eenvoudig te voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 2 januari 2021.


Tip: plan de overdracht van je eigen woning bij de notaris slim en bespaar box 3-heffing. Draag je je eigen woning bij de notaris over voor 1 januari 2021 en wend je de ontvangen koopsom nog voor 1 januari 2021 aan voor de koop van een nieuwe eigen woning bij de notaris? Dan valt de ontvangen koopsom niet in box 3. Houd wel rekening met de wijzigingen per 2021 in de overdrachtsbelasting.


Let op! Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig, omdat de koper mogelijk een tegenovergesteld belang heeft.


Comments


bottom of page