top of page

Profiteer jij ook van hersteloperatie kindgebonden budget?


De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald. Dit gebeurt nu alsnog met terugwerkende kracht en levert soms een onverwacht flinke meevaller op.


Kindgebonden budget

Ontvang je kinderbijslag en is het inkomen en vermogen van jou en je partner niet te hoog? Dan krijg je misschien kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen.


Automatisch

Voor een groot deel van de ouders regelt de Belastingdienst deze toeslag automatisch. Gebleken is echter dat sinds 2008 ongeveer 300.000 tot 400.000 ouders onterecht geen kindgebonden budget hebben ontvangen. De oorzaak is dat het toeslagensysteem ervan uitging dat ouders na het stopzetten zelf weer het kindgebonden budget moesten aanvragen. Dit klopt niet volgens de wet.


Hersteloperatie

De Belastingdienst is inmiddels begonnen met een hersteloperatie. Hierbij ontvangen alle ouders, die ten onrechte geen kindgebonden budget hebben gekregen, dit alsnog met terugwerkende kracht.


Omvang hersteloperatie

In de periode 2008 t/m 2019 hebben 300.000 tot 400.000 ouders ten onrechte geen kindgebonden budget gehad. In de periode vóór 2015 ging het jaarlijks gemiddeld om € 600, na deze periode gemiddeld zelfs om € 1.000.


Bericht via MijnOverheid

Ouders die alsnog het kindgebonden budget krijgen uitbetaald, hebben hierover bericht gehad via MijnOverheid. Je kan hier ook checken of het nabetaalde bedrag klopt met hetgeen is berekend.


Tip: je kan voor de berekening van het kindgebonden budget ook een proefberekening maken via de site van de Belastingdienst (zoekterm proefberekening toeslagen). Check dan of je aan de voorwaarden voldoet en zo ja, op hoeveel kindgebonden budget je recht hebt.


Comments


bottom of page