top of page

Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft jouw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kan je ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op je website.


Wat is de publicatieplicht?

De publicatieplicht is een van de voorwaarden om als ANBI aangemerkt te kunnen worden. Het houdt in dat jouw organisatie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar moet publiceren op je eigen website. Daarnaast moet jouw organisatie inzicht geven in de doelstellingen, activiteiten, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en de bestuurssamenstelling.


Welke informatie bevat het CBF-Erkenningspaspoort?

In het CBF-Erkenningspaspoort staan gegevens over de missie, doelstelling en activiteiten van een organisatie. Daarnaast geeft het paspoort inzicht in de inkomsten, reserves en fondsen, uitgaven en de bestedingen aan het maatschappelijke doel. Op basis van de jaarverslagen van de goede doelen worden de paspoorten jaarlijks door het CBF geactualiseerd.


Verplichting alleen voor grote ANBI’s

De verplichting om per 1 januari 2021 de standaardformulieren te gebruiken, geldt alleen voor grote ANBI’s. Jouw organisatie wordt als grote ANBI aangemerkt als je:

  • in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 100.000 bedragen;

  • in het betreffende boekjaar wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 50.000 bedragen.


Het (CBF) heeft nu dus met de Belastingdienst afgesproken dat het CBF-Erkenningspaspoort op je website plaatsen ook volstaat. De standaardformulieren hoef je dan dus niet meer te gebruiken.


Comments


bottom of page