top of page

Rechter dwingt inspecteur tot beslissing op bezwaar


Als je met de belastinginspecteur van mening verschilt, kan je bezwaar maken tegen zijn beslissing. Jouw zaak wordt dan nogmaals beoordeeld, waarna je verneemt of jouw bezwaar al dan niet wordt toegekend. Maar wat nu als de inspecteur niet op het bezwaar reageert?


Ingebrekestelling

Als je tegen een beslissing van de inspecteur in bezwaar wil gaan, moet dit binnen zes weken. Heb je dit netjes gedaan en is de zes-weken-termijn voorbij, dan moet ook de inspecteur hierna binnen zes weken beslissen op je bezwaar. Deze termijn kan in principe met zes weken verlengd worden. Heb je dan nog geen beslissing ontvangen, dan moet je de inspecteur laten weten dat je alsnog binnen twee weken antwoord wil hebben. Je stelt daarmee de inspecteur in gebreke. Ontvang je binnen deze twee weken nog geen beslissing, dan kan je in beroep bij de rechter. 


Dwangsom

Als je de inspecteur in gebreke stelt, kan je ook direct een dwangsom eisen. Een formulier om de inspecteur in gebreke te stellen én een dwangsom te eisen, vind je op de site van de Belastingdienst.


Omvang dwangsom

Blijft de inspecteur nalatig, dan kan een dwangsom behoorlijk oplopen. Als de inspecteur namelijk na twee weken nog steeds niet beslist heeft, bedraagt de dwangsom de eerste 14 dagen € 23 per dag, de daarop volgende 14 dagen € 35 per dag en de daarop volgende 14 dagen € 45 per dag. Een dwangsom kan dus oplopen tot maximaal 14 x € 23 + 14 x € 35 + 14 x € 45 = € 1.442. 


Nog steeds geen beslissing, wat nu?

Blijft ondanks de dwangsom een beslissing uit, dan kan je dus in beroep. De rechter kan dan een beslissing nemen, maar het kan ook anders. Dat zagen we onlangs voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant, die het balletje weer bij de belastinginspecteur neerlegde. De rechtbank oordeelde hier dat de inspecteur na uitspraak alsnog binnen twee weken op het bezwaar moest beslissen. Als dit uitbleef zou een dwangsom verschuldigd zijn van € 100 per dag, met een maximum van € 15.000.

Comments


bottom of page