top of page

Ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik auto met buitenlands kenteken


Als je, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet je BPM betalen. Voor kort gebruik is een vrijstelling mogelijk, die normaliter maximaal één keer per twaalf maanden kan worden aangevraagd. Vanwege corona is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk. Dit meldt de Belastingdienst.


Als je met een auto met buitenlands kenteken op de Nederlandse weg rijdt, moet je belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. Eens per jaar kan een vrijstelling voor die belastingen worden aangevraagd voor gebruik van maximaal twee weken in Nederland. Voor een tweetal situaties is nu goedgekeurd dat tot 1 oktober voor een tweede maal de kortstondige vrijstelling kan worden aangevraagd. Deze vrijstelling geldt dan voor zowel de BPM als de MRB.


Keuring door RDW

Het is mogelijk dat eerder een vrijstelling is aangevraagd om de auto naar het RDW te rijden voor keuring en inschrijving in het Nederlands kentekenregister.


Als die keuring niet kon plaatsvinden vanwege coronamaatregelen bij het RDW, kan de vrijstelling nu tot 1 oktober nogmaals worden aangevraagd. De tweede vrijstelling moet dan worden aangevraagd door dezelfde persoon en voor hetzelfde voertuig. De RDW heeft de werkzaamheden inmiddels volledig hervat.


Terugreizen naar (vakantie)woning in het buitenland

Inwoners van Nederland met een (vakantie)woning in het buitenland beschikken vaak over een auto aldaar. Die auto heeft dan een buitenlands kenteken. Vanwege de beperkingen met vliegverkeer zullen mensen die auto met buitenlands kenteken gebruiken om terug naar Nederland te reizen. Hierbij is dan waarschijnlijk de kortstondige vrijstelling aangevraagd.


Als die personen met hun voertuig willen terugreizen naar het buitenland, kunnen zij niet opnieuw de vrijstelling aanvraag omdat dat slechts eenmaal per 12 maanden kan. Tot 1 oktober kan dat nu wel, als dit tot doel heeft de auto terug te rijden naar de (vakantie)woning in het buitenland. De aanvraag moet ook hierbij plaatsvinden door dezelfde persoon voor hetzelfde voertuig.


Tip: je kan alleen vrijstelling krijgen voor een auto met buitenlands kenteken als je in Nederland woont of een onderneming hebt in Nederland.


Elektronisch aanvragen

Het aanvragen van de vrijstelling kan alleen elektronisch, via een formulier op de website van de Belastingdienst.


Voorwaarden

Voor de vrijstelling gelden tal van voorwaarden. Zo kan je de aanvraag wijzigen of intrekken, maar alleen vóór de aangegeven begindatum.


Tip: bewaar een afdruk van de vrijstelling in de auto. Zo kan je bij een controle aantonen dat je bent vrijgesteld.


Comments


bottom of page