top of page

Salariseisen kennismigranten hoger in 2020


Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.


Bedragen per 1 januari 2020

Als je als werkgever een kennismigrant wil aannemen, gelden de volgende minimumsalarissen per maand:


Jonger dan 30 jaar

2019 - € 3.299

2020 - € 3.381


30 jaar en ouder

2019 - € 4.500

2020 - € 4.612


Recent in Nederland afgestudeerd

2019 - € 2.364

2020 - € 2.423


Houders van een Blauwe kaart

2019 - € 5.272

2020 - € 5.403


De bedragen zijn brutobedragen exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen van een verblijfsvergunning die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontvangt op of na 1 januari 2020. Deze gelden overigens ook voor werknemers met een verlengde verblijfsvergunning. De bedragen worden jaarlijks verhoogd.


Uitsluitend loon in geld telt

Bij de beoordeling wordt uitsluitend gekeken naar het loon in geld. Het gaat daarbij om het contractueel vastgestelde brutoloon, zonder vakantietoeslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen, zoals overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen, worden niet meegeteld. Vergoedingen en toeslagen mogen wél worden meegerekend als deze gegarandeerd en structureel elke maand worden uitbetaald. Een vaste toeslag die contractueel is vastgelegd, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering, mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks wordt uitbetaald.


Ben je erkend referent?

Je moet als werkgever een door de IND erkend referent zijn om een kennismigrant naar Nederland te kunnen halen. Van een kennismigrant is sprake als je een werknemer van buiten de Europese Unie in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Als je erkend referent bent, heb je als werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht en wordt je organisatie opgenomen in het openbaar register erkende referenten.


留言


bottom of page