Speel in op aftrekbeperking box 1


EINDEJAARSTIPS 2022 | Het tarief van de eerste schijf in box 1 daalt volgend jaar van 37,07% nu naar 36,93%. De meeste aftrekposten kunnen dan slechts tegen dit tarief worden verrekend en gaan volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt als jouw inkomen meer dan € 73.031 bedraagt en je aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kan aftrekken. Dit jaar kan dat nog tegen 40%. In 2023 komen aftrekposten in aftrek tegen maximaal 36,93%.


Tip: je speelt hierop in door aftrekposten zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Een gift van bijvoorbeeld € 10.000 aan een ANBI levert je tegen het maximumtarief nu in principe nog een maximaal fiscaal voordeel op van € 4.000. In 2023 levert dezelfde gift je nog maar een maximaal voordeel op van € 3.693.


Voordeel aftrekpost € 10.000

Jaar Tarief Voordeel

2021 43% € 4.300

2022 40% € 4.000

2023 36,93% € 3.693


Aftrekposten naar voren halen

Naast aftrekposten voor ondernemers gaat het om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (partneralimentatie), uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Voor zover mogelijk kan het verstandig zijn deze aftrekposten naar voren te halen.