top of page

Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor zogenaamde ‘coronabanen’ in de zorg. Het kabinet hoopt door extra banen te creëren de druk op de reguliere zorg te verminderen.


Ondersteunende functie

De subsidie is bedoeld voor banen in de zorg met een ondersteunende functie, te weten: gastvrouw/gastheer, zorg-assistent/zorgbuddy, ADL–ondersteuner, welzijns-assistent, ondersteuner zorgmedewerker of ondersteuner veiligheid.


Reden subsidie

Door de subsidie snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt de zorg ontlast, anderzijds ontstaan er banen voor mensen die momenteel in sectoren werken of werkten waar door corona tijdelijk minder werk is.


Aanvragen

De subsidie kan door zorgorganisaties tot 31 maart 2021 17.00 uur digitaal worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De subsidie is aan te vragen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021.


Voorwaarden

De subsidie kent ook enkele voorwaarden. Zo moet het gaan om een arbeidscontract van minimaal twee en maximaal zes maanden voor een functie die onder normale omstandigheden niet beschikbaar is en moet er gemiddeld minimaal 20 uur per week gewerkt worden.


Omvang subsidie

Het maximale subsidiebedrag ligt op 120% van het wettelijk minimumloon (WML). Per 1 januari 2021 ligt het WML bij een volledige werkweek voor 21 jaar en ouder op € 1.684,80 per maand, zodat de maximale subsidie € 2.021,76 per maand bedraagt. Daarnaast is er een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor begeleiding van de tijdelijke werknemers. Dit wordt berekend op basis van 120% WML.


コメント


bottom of page