top of page

Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto's


Vanaf 3 januari 2022 is het weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Koop of lease je zo’n auto, zorg dan dat je aan de voorwaarden voldoet en tijdig de subsidie aanvraagt. Anders loop je mogelijk de subsidie mis die kan oplopen tot € 5.000 per bedrijfsauto.


Koop of financiële lease van nieuwe emissieloze bedrijfsauto

Je kan subsidie (SEBA) krijgen voor de koop of financiële lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto, aangedreven door alleen een elektromotor. Het maximale gewicht van de auto mag maximaal 4.250 kilogram bedragen en de netto catalogusprijs of verkoopprijs exclusief btw moet hoger zijn dan € 20.000. Voor typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt bovendien een minimale WLTP-actieradius van 100 kilometer.


Tip: bij operationele lease kan de leasemaatschappij voor de subsidie in aanmerking komen.


Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt voor voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor de afgifte van het kenteken of 10% van de verkoopprijs exclusief btw voor voertuigcategorie N2.


De maximale subsidie is € 5.000 per bedrijfsauto.


Tip: ben je een kleine onderneming of een non-profitinstelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 12% in plaats van 10%.


Online aanvraag

De subsidie is online aan te vragen via www.rvo.nl. Op het moment van aanvragen van de subsidie mag de bedrijfsauto nog niet aan jou geleverd zijn en nog niet op jouw naam in het RDW-kentekenregister staan.


Let op! Bij het aanvragen van de subsidie moet je al een koopovereenkomst of financiële leaseovereenkomst gesloten hebben. Deze mag echter nog niet definitief zijn, maar mag pas op een later moment, dat ligt ná de datum van aanvraag van de subsidie, definitief worden.


Uitbetaling subsidie

Na levering van de bedrijfsauto kan je een aanvraag tot vaststelling van de subsidie doen. Pas bij vaststelling van de subsidie wordt deze aan jou uitbetaald.


Let op! De aanvraag tot vaststelling moet plaatsvinden uiterlijk zeven maanden na de datum van verlening van de subsidie. Lukt dat niet binnen zeven maanden in verband met leveringsproblemen, dan zijn er voor de jaren 2021 en 2022 gelukkig verlengingsmogelijkheden.


Zorg wel dat de auto minimaal drie jaar op jouw naam staat, anders moet je de subsidie deels terugbetalen. Dit kan alleen anders zijn als je de auto binnen drie jaar vervangt door een andere, nieuwe emissieloze bedrijfsauto.


Commentaires


bottom of page