top of page

Uitstel van betaling voor betaling loonheffingen

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021


Werkgevers kunnen als gevolg van liquiditeitsproblemen wegens de coronacrisis tot 1 juli uitstel vragen voor de betaling van loonheffingen. Dit kan voor drie maanden, maar onder bijzondere omstandigheden kan deze termijn ook verlengd worden.


Er is wél rente verschuldigd wegens de te late betaling. Deze rente is echter verlaagd naar 0,01% (in plaats van de voorheen geldende 4%). De mogelijkheid van uitstel van betaling vervalt per 1 juli 2021. Ondernemers krijgen vanaf 1 oktober 2022 een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 oktober 2027 iedere maand een vast bedrag terugbetalen van het per 30 juni 2021 openstaande bedrag aan belastingschulden.


Als de periode te kort is voor een ondernemer zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is.Comments


bottom of page