Vóór 1 april btw-correctie van 2021 indienen


Als je in 2021 één of meer fouten hebt gemaakt in de aangiftes omzetbelasting, kan je dit corrigeren met een suppletieaangifte. Doe dit vóór 1 april 2022. Dan voorkom je dat je 4% belastingrente moet betalen over de nog te betalen btw.


Wanneer suppletieaangifte?

Als je je btw-aangifte al hebt ingediend, kan je bij een correctie van meer dan € 1.000 de aangifte alleen nog wijzigen via een suppletie. Kleinere correcties zijn te verrekenen bij de eerstvolgende btw-aangifte.


Let op! Het gaat om het per saldo terug te krijgen of te betalen bedrag. Heb je bijvoorbeeld € 1.600 te weinig btw aangegeven en € 900 te weinig btw afgetrokken, dan is het verschil € 700. Dit is te corrigeren via de eerstvolgende btw-aangifte.


Check de aangiftes

Veelal worden de btw-aangiftes na afloop van een jaar nogmaals goed gecontroleerd, vaak voor de opmaak van de jaarrekening. Gemaakte fouten hoef je niet meer per tijdvak te splitsen. Je kan dus voor het hele jaar 2021 één suppletieaangifte indienen.


Nog binnen aangiftetermijn?

Als je een suppletie indient over een tijdvak waarvan de aangiftetermijn nog niet is verstreken, dan kan je het verschuldigde bedrag voor de uiterste betaaldatum van dat tijdvak betalen, zonder dat je een nieuwe btw-aangifte indient. De Belastingdienst verwerkt jouw suppletie dan als een verbeterde aangifte.


Geen belastingrente

Dien je een suppletieaangifte btw over 2021 in vóór 1 april? Dan betaal je geen belastingrente. Dien je de suppletieaangifte vanaf 1 april 2022 in? Dan betaal je 4% belastingrente vanaf 1 januari 2022.


Boete

In principe legt de Belastingdienst een verzuimboete op, ook als de suppletieaangifte vóór 1 april 2021 is ingediend. Deze verzuimboete is 5%, maar maximaal € 5.514. De Belastingdienst legt echter geen verzuimboete op als:

  • het te betalen btw-bedrag op de suppletie maximaal € 20.000 is, of

  • het te betalen btw-bedrag op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die je over heel 2021 per saldo al betaalde dan wel ontving.


Let op! Zonder tijdige suppletie riskeer je mogelijk ook een vergrijpboete die kan oplopen van 25% (bij grove schuld) tot 50% (bij opzet).