top of page

Van maandloon naar wettelijk minimum uurloon


SPECIAL LONEN – Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 verhoogd met 3,75%.

 

Naast de verhoging is per 1 januari 2024 het wettelijk minimum uurloon geïntroduceerd. Dit betekent dat er geen vaste minimum dag-, minimum week- en minimum maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk bruto minimum uurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27 per uur.

 

Ongelijkheid

Per sector kan wel de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). In al die gevallen was in 2023 nog eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat betekent dat er bij een dienstverband van 40 uur per week in 2023 feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur per week. Deze ongelijkheid behoort nu tot het verleden. 

 

In onderstaande tabellen vind je de brutobedragen van het minimum uurloon met ingang van 1 januari 2024 voor alle leeftijdscategorieën en de bbl’ers.

 

Minimumloon per 1 januari 2024 (aanpassing per 1 januari en 1 juli)

Leeftijd

Percentage

Per uur

21 jaar en ouder

100%

€ 13,27

20 jaar

80%

€ 10,62

19 jaar

60%

€ 7,96

18 jaar

50%

€ 6,64

17 jaar

39,5%

€ 5,24

16 jaar

34,5%

€ 4,58

15 jaar

30%

€ 3,98


Minimumloon bbl’er per 1 januari 2024 (aanpassing per 1 januari en 1 juli)

Leeftijd

Percentage

Per uur

21 jaar bbl

100%

€ 13,27

20 jaar bbl

61,5%

€ 8,16

19 jaar bbl

52,5%

€ 6,97

18 jaar bbl

45,5%

€ 6,04

17 jaar bbl

39,5%

€ 5,24

16 jaar bbl

34,5%

€ 4,58

15 jaar bbl

30%

€ 3,98

Praktisch

  • De invoering van een wettelijk minimum uurloon betekent dat in veel cao’s de salarisschalen moeten worden aangepast. Voor de salarisschalen op minimumloonniveau geldt dat deze opnieuw moeten worden berekend, omdat er geen vaste maand-, week- of dagbedragen meer bestaan. 

  • Het minimumloon per periode (week, vier weken of maand) kan berekend worden door het aantal gewerkte uren in die periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimum uurloon.

  • Voor werknemers tussen de 15 en 20 jaar gelden minimum-jeugd-uurlonen die zijn afgeleid van het wettelijk minimum uurloon. 

  • Op de loonstrook moet het geldende wettelijk minimum uurloon worden vermeld voor de betreffende leeftijd van de werknemer en de periode waar de loonstrook betrekking op heeft.

Comments


bottom of page