top of page

Vergeet btw privégebruik auto niet in de laatste btw-aangifte


EINDEJAARSTIP 2023 | Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op alle autokosten in aftrek kan brengen, althans, als je de auto gebruikt voor btw-belaste omzet. Voor de btw geldt woon-werkverkeer ook als privé.


Voor het btw-privégebruik moet je in principe uitgaan van de verhouding tussen de zakelijke en privékilometers, afgezet tegen de vooraftrek. Als je deze gegevens niet kan ontlenen aan je administratie, kan je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Ga daarbij uit van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.


Tip: voor de auto van de zaak die meer dan vier kalenderjaren (ná het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Datzelfde percentage geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek kon brengen.


Let op! Je mag de forfaitaire regeling alleen toepassen als het privégebruik niet kan worden vastgesteld. Je moet dan de btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn. Je moet dan wel een (globale) kilometerregistratie bijhouden. Houd er rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.


Tip: de niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor je bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.


Comments


bottom of page