top of page

Verzoek vóór 16 december om verrekening loonheffing met btw


Als je een teruggave van btw verwacht over november 2022, dan bestaat de mogelijkheid om deze btw-teruggaaf te laten verrekenen met de aangifte loonheffingen over november 2022 of de 12e vierwekenperiode. De Belastingdienst vraagt je om vóór 16 december 2022 een verzoek hiervoor in te dienen.


Verrekening loonheffingen met teruggaaf btw

Een verzoek om verrekening van loonheffingen met teruggaaf btw is mogelijk als het aangiftetijdvak van de aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw. Zo kan bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen september verrekend worden met een teruggaaf btw over de maand september of het 3e kwartaal.


Voorwaarden verrekening

Om in aanmerking te komen voor verrekening van de loonheffingen met de teruggaaf btw moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je doet de aangifte loonheffingen op tijd, en

  • je hebt geen andere openstaande belastingschulden.

Termijn indiening verzoek

Je doet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen. Voor verrekening van een btw-teruggave over november 2022 met de aangifte loonheffingen november 2022 of de 12e vierwekenperiode vraagt de Belastingdienst je dit verzoek echter vóór 16 december te doen. De Belastingdienst kan het verzoek dan namelijk sneller verwerken.


Let op! Als je een verzoek tot verrekening indient, krijg je uitstel van betaling voor de aangifte loonheffingen tot het moment van verrekening. Is de teruggaaf btw lager dan de aangifte loonheffingen, betaal dan het verschil wel op tijd. Voor dit verschil krijg je namelijk geen uitstel van betaling.


Formulier

Dien het verzoek om verrekening in met het Formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw. Gebruik je dit formulier dan kan de Belastingdienst het verzoek namelijk veel sneller afhandelen dan wanneer je een verzoek per brief indient.


Комментарии


bottom of page