top of page

Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand


Het jaar 2023 zit er weer bijna op en dus doe je er goed aan nog even na te denken over zaken die je onder meer fiscaal nog dit jaar kunt regelen. De belangrijkste zaken op een rij.

Schenk belastingvrij

Ook dit jaar kan je belastingvrij schenken tot een bepaald vrijgesteld bedrag. De vrijstelling voor je kinderen bedraagt voor 2023 € 6.035, voor kleinkinderen is dat € 2.418. Dit laatste bedrag geldt ook voor schenkingen aan derden, zoals een vriend of neef. Een bijkomend voordeel voor jou is dat het bedrag van de schenking niet meer meetelt in box 3 op 1 januari 2024 en dat dit je wellicht nog een belastingbesparing oplevert.

Benut de vrije ruimte maximaal

Via de werkkostenregeling (WKR) kan je je personeel zaken onbelast vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte bedraagt dit jaar 3% van de loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Benut deze vrije ruimte in de WKR maximaal als je iets extra’s voor je werknemers wil doen. Bedenk dat de vrije ruimte volgend jaar een stuk minder is, namelijk over de eerste € 400.000 van de loonsom nog slechts 1,92%. De vrije ruimte over het meerdere blijft ook in 2024 1,18%. Je mag een restant van de vrije ruimte van 2023 niet meenemen naar 2024.

Koop een lijfrente en betaal op tijd!

Heb je een pensioentekort, dan kan je een lijfrente kopen en deze in aftrek brengen op je inkomen. De mogelijkheden hiertoe zijn dit jaar sterk verruimd als gevolg van de invoering van de nieuwe Pensioenwet. Vereist is wel dat je de lijfrente dan ook nog dit jaar betaald, dus vóór 1 januari 2024.

Een bijkomend voordeel is dat de betaalde premies je vermogen verminderen en zodoende wellicht een voordeel opleveren ten aanzien van de te betalen belasting in box 3 in 2024.

Bereid je voor op wijziging minimumloon

Per 1 januari 2024 gaat het minimumloon met 3,75% omhoog. Bovendien wordt het minimumuurloon ingevoerd. Vanaf 2024 bestaat geen wettelijk dag-, week- of maandloon meer. Dit betekent waarschijnlijk een aanpassing in je salarisadministratie als je minimumloners in dienst hebt. Er moet daarvoor ook nog een en ander worden doorgerekend en aangepast, want het minimumuurloon is gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Voor werknemers met een minimumloon die meer dan 36 uur per week werken, gaan de loonkosten daardoor extra omhoog.


Deel dividend uit, of wacht juist nog even!

Het tarief van box 2 gaat in 2024 veranderen. Nu bedraagt het tarief nog 26,9%, vanaf volgend jaar bedraagt het tarief 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomen (bij aanwezigheid van een fiscale partner € 134.000 voor de fiscale partners gezamenlijk) en in ieder geval 31%, maar waarschijnlijk zelfs 33% over het meerdere. Met dit laatste percentage moet de Eerste Kamer nog instemmen, maar het opnemen van fors dividend wordt volgend jaar in ieder geval duurder. Je hebt daarom nu nog tijd om na te denken over het uitkeren van dividend: nog in 2023 of wachten tot 2024? Omdat het maatwerk is, adviseren we je hier graag bij.

Comentários


bottom of page