top of page

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning


Wil je vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoef je geen werkvergunning aan te vragen.


Zonder werkvergunning

Normaal gesproken moet je een werkvergunning aanvragen als je een werknemer afkomstig uit Oekraïne wil aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kan je hen te werk stellen zonder vergunning.


Terugwerkende kracht

De mogelijkheid om Oekraïners in dienst te nemen zonder werkvergunning geldt vanaf 1 april 2022. Had je al eerder Oekraïners in dienst? Dan kan je gebruikmaken van de vrijstelling voor een werkvergunning met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022.


Bewijs

Om gebruik te kunnen maken van werken zonder werkvergunning moet de Oekraïner een document van de IND tonen waaruit blijkt dat hij of zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie valt. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen van de IND zo’n document.


Tip: nog niet alle vluchtelingen hebben zo’n document. Tot en met 30 mei 2022 kunnen alle Oekraïners daarom ook hun nationaliteit aantonen met bijvoorbeeld een paspoort.


Meldplicht

Je bent wel verplicht een melding te doen bij het UWV als je een werknemer uit Oekraïne in dienst wil nemen. Op de melding geef je onder meer de duur en omvang van het dienstverband aan, de functie en het loon van de werknemer. Twee dagen na deze melding kan de werknemer dan starten met werken.


Tip: tot en met 15 april 2022 hoef je deze twee dagen nog niet af te wachten. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart bij jou zijn gaan werken, kan je namelijk tot en met 15 april 2022 ook achteraf melden.


Tip: vroeg je tussen 4 maart en 1 april 2022 al een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan? Dan hoef je niet alsnog een melding te doen. Het UWV behandelt deze aanvraag dan als melding.


Σχόλια


bottom of page