top of page

Stel belastingheffing uit met herinvesteringsreserve


Als je bij de verkoop van een bedrijfsmiddel boekwinst maakt, kan je belastingheffing uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. Je moet dan wel een voornemen tot vervanging van het bedrijfsmiddel hebben.

Meer of minder dan tien jaar afschrijven?

De bij verkoop van het bedrijfsmiddel gevormde HIR boek je af op de aankoopprijs van het vervangende bedrijfsmiddel. Voor de HIR is van belang dat als je deze wil afboeken op de aankoopprijs van een bedrijfsmiddel waarop je niet afschrijft, zoals grond, of waarop je in meer dan tien jaar afschrijft, zoals een pand, dit alleen mag als de boekwinst is ontstaan door de verkoop van een bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie.

Let op! Je mag dus bijvoorbeeld niet de boekwinst op een auto afboeken op de aankoopprijs van een pand.

Voornemen tot vervanging

Als je geen voornemen hebt tot vervanging van het verkochte bedrijfsmiddel, mag je geen HIR vormen. Maar wat als je toch een HIR vormt en er later helemaal geen voornemen tot vervanging blijkt te zijn?

Onterechte HIR: alsnog belastingheffing

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een belastingplichtige beweerde helemaal geen vervangingsvoornemen te hebben gehad. Is er na drie jaar nog geen nieuw bedrijfsmiddel aangeschaft, dan is bepaald dat de HIR automatisch in de winst valt. De inspecteur had de HIR na deze drie jaar dan ook belast.

Heb je vragen over de herinvesteringsreserve? Neem dan contact met ons op.

bottom of page