top of page

Ben je als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer?


Als medicus behandelt je patiënten op basis van eigen inzichten. Betekent deze zelfstandigheid ook dat je fiscaal automatisch als zelfstandig ondernemer kwalificeert?

Mate van zelfstandigheid

Als medicus heb je een bepaalde mate van zelfstandigheid. Je behandelt patiënten immers op basis van eigen inzichten, op een manier die jij juist acht. Deze professionele zelfstandigheid betekent echter niet automatisch dat je ook fiscaal zelfstandigheid geniet en als ondernemer moet worden aangemerkt.

Voorwaarden ondernemerschap

Als je fiscaal als ondernemer wilt worden aangemerkt, dien je de activiteiten zelfstandig en voor eigen rekening en risico uit te voeren. Of hiervan sprake is hangt af van de feitelijke situatie. Onlangs bracht een arts, tevens tandarts, haar zaak voor de rechter omdat de inspecteur van mening was dat ze niet fiscaal als ondernemer kon worden aangemerkt.

In deze zaak was de arts deels in dienstbetrekking, maar daarnaast ook actief voor een maatschap. Zij verrichte zelf medische handelingen en declareerde deze bij het ziekenhuis waarmee de maatschap een contract had. Van de declaratie ontving de arts 50% zelf.

Onvoldoende ondernemersrisico

Op grond van deze feiten oordeelde de rechter dat er onvoldoende ondernemersrisico werd gelopen.

Let op! Haar professionele zelfstandigheid stond buiten kijf, maar daarnaast was het enige risico dat zij liep het feit dat ze geen betalingen ontving in periodes waarin er geen beroep op haar werd gedaan. Haar inkomsten werden dan ook niet als winst uit onderneming aangemerkt.

Heb je vragen over de fiscale eisen inzake het ondernemerschap, neem dan contact met één van onze adviseurs.

bottom of page