top of page

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018


Ben je dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor jou en jouw partner € 45.000. Dit is hetzelfde bedrag als in 2017.

Een lager bedrag?

Dga's kunnen het gebruikelijk loon in 2018 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);

  • € 45.000.

Let op! Om het loon lager dan € 45.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000. Lukt dat niet dan bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 45.000.

Gebruikelijk loon voor innovatieve startups

Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter aangemerkt? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kan deze startupregeling maximaal drie jaar toepassen.

bottom of page