top of page

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking


Je kunt tijdens jouw leven bedragen schenken aan nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. De nabestaanden hebben dan een vordering op jou, die vrijvalt bij overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt.

Deze notarieel schuldig erkende bedragen, ofwel papieren schenkingen, kan je echter niet zomaar geven. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Tip: heb je vermogen dat je wilt delen met jouw naasten? Profiteer dan sowieso maximaal van de vrijstellingen die gelden in de schenkbelasting. Zoals de vrijstelling voor kinderen, die in 2018 € 5.363 bedraagt.

Fiscale eisen

De fiscus stelt een aantal scherpe eisen aan het schuldig erkennen van bedragen. Zo moet je aan de ontvanger van het schuldig erkende bedrag, daadwerkelijk jaarlijks een rente betalen van minstens 6%. Bij schuldig erkende bedragen van vóór 2010 is een zakelijke rente voldoende. Voor de lopende termijn in het jaar van overlijden geldt dat deze na overlijden betaald mag worden, op voorwaarde dat de rentetermijn maximaal een jaar is.

Let op! Is in het verleden de rente één of meerdere keren niet betaald, dan kan dit alsnog vóór het overlijden gebeuren. Behalve de rente moet ook rente worden betaald over de niet betaalde rente (samengestelde rentevergoeding). Ook nu moet je uitgaan van een rente van minstens 6%.

Let op! Kan niet worden aangetoond dat alle rente is betaald, dan is het hele bedrag van de schuldigerkenning belast. Dus niet alleen voor zover er over een deel van de verkrijging geen of te weinig rente is betaald!

Notariële akte verplicht

Vereist is ook dat je de schenkingen notarieel laat vastleggen. Schenk je periodiek, dan moet dit voor iedere schenking apart.

Heb je vragen over de fiscale gevolgen van schuldig erkende bedragen, neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page