top of page

Let op: deze maand afrekening WKR!


Heb je het afgelopen jaar de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) overschreden, dan ben je nog een eindheffing verschuldigd van 80% over deze overschrijding. Deze eindheffing moet je aangeven in de eerste aangifte loonheffingen over 2018, die je uiterlijk eind februari 2018 moet indienen en betalen.

Vrije ruimte

Binnen de WKR mag je als werkgever maximaal belastingvrij 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor jouw werknemers. Dit wordt de 'vrije ruimte' genoemd. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaal je wel loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Afrekening

Ben je de eindheffing WKR verschuldigd omdat de vrije ruimte voor 2017 is overschreden, dan moet je deze eindheffing aangeven in en betalen bij de eerste aangifte loonheffingen over 2018. De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze aangifte is 28 februari 2018.

Let op! Heb je in 2017 de eindheffing WKR al per aangiftetijdvak aangegeven en betaald? Bekijk dan of je niet te veel of te weinig hebt betaald. De te veel of te weinig betaalde eindheffing WKR moet je uiterlijk verrekenen in de eerste aangifte loonheffingen over 2018.

bottom of page