top of page

Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?


Als je minstens 1.225 uur in jouw bedrijf werkt, heb je recht op verschillende ondernemersfaciliteiten. Maar tellen studie-uren daarvoor ook mee en onder welke voorwaarden?

Urencriterium

Er bestaat voor ondernemers een aantal speciale fiscale faciliteiten. Voor de meeste daarvan is vereist dat je minstens 1.225 per jaar in jouw bedrijf werkt én dat je minstens de helft van de werkzame tijd in het bedrijf werkt. Dit is het zogenaamde urencriterium. De laatste eis geldt overigens niet voor starters.

Welke faciliteiten?

De faciliteiten waarvoor het urencriterium geldt zijn met name de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de S&O-aftrek.

Tellen studie-uren ook mee?

Studie-uren tellen soms ook mee voor het urencriterium. Het moet dan gaan om studie-uren in verband met het op peil houden van de huidige vakkennis.

Let op! Dit betekent dat de uren die gemoeid zijn met het uitbreiden van vakkennis, niet meetellen voor het urencriterium. Uitbreiden van vakkennis betekent dat ook de aard van de diensten of producten van de bestaande onderneming uitgebreid wordt.

Tip: het is vaak fiscaal ook voordeliger als je studeert om vakkennis op peil te houden. De kosten zijn dan in aftrek te brengen op de winst. De kosten van het uitbreiden van vakkennis zijn alleen als scholingskosten op te voeren. Deze zijn beperkter in aftrek.

Vraag je je af of studie-uren meetellen voor het urencriterium, neem dan contact met ons op.

bottom of page