top of page

De WOZ-beschikking komt er weer aan!


Nog even en de nieuwe WOZ-beschikking valt weer in de bus. Waar moet je op letten bij de beoordeling of de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand juist is?

WOZ-beschikking

Je ontvangt van de gemeente ieder jaar een nieuwe WOZ-beschikking met de waarde van jouw onroerende zaak. Op basis hiervan ontvang je een eigenarenheffing OZB en voor bedrijfspanden ook een gebruikersheffing OZB. Uiteraard alleen als je eigenaar en/of gebruiker bent.

Belang van juiste WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking is ook bepalend voor tal van andere belastingen. Zoals voor het eigenwoningforfait, de waardebepaling in box 3 van privé verhuurd onroerend goed en voor de heffing van schenk- en erfbelasting als er een onroerende zaak in het spel is.

Hoe vindt waardebepaling plaats?

De gemeente taxeert niet ieder onroerend goed om te komen tot een juiste waardebepaling. Waardes worden ook afgeleid uit verkoopcijfers van vergelijkbare panden en op basis van verhuurprijzen.

Het pand zelf

Als een pand niet individueel getaxeerd is, komt het nogal eens voor dat met individuele waardeverminderende factoren geen of onvoldoende rekening is gehouden. Daarbij kan je denken aan achterstallig onderhoud, betonrot, vochtoverlast en dergelijke.

Omgevingsfactoren

Daarnaast bepaalt ook de omgeving de waarde van een onroerende zaak. Hierbij kan je denken aan geluidsoverlast door verkeer, stankoverlast door fabrieken of overlast door horeca.

In bezwaar

Is er naar jouw mening met één of meerdere waardedrukkende factoren geen of onvoldoende rekening gehouden, dan kan je in bezwaar. Ongeveer de helft van alle bezwaarschriften wordt toegewezen, dus bezwaar aantekenen kan zeker lonen.

Een bezwaarschrift opstellen kan je meestal zelf, want je hoeft slechts aan te geven waarom de vastgestelde waarde naar jouw mening niet deugt. Wil je toch graag advies of heb je een andere vraag over de WOZ-beschikking, dan helpen wij je graag!

bottom of page