top of page

WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!


Heb je in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet de gerealiseerde SO-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je hebt hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd.

Doorgeven gerealiseerde uren

Maak je gebruik van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) dan moet je jaarlijks vóór 1 april de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) van het voorgaande jaar doorgeven via het eLoket op RVO.nl. Dat geldt ook voor de gerealiseerde kosten en uitgaven (als je in de WBSO-aanvraag hebt gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven'). Je moet per S&O-verklaring de gerealiseerde uren, kosten en uitgaven melden. Wees op tijd met deze melding. De uiterste datum is 31 maart aanstaande. Ben je te laat, dan riskeer je een boete.

Tip: omdat 31 maart dit jaar op een zaterdag valt, attendeert RVO.nl werkgevers en ondernemers erop, niet tot de laatste dag te wachten met de realisatiemelding. Als je een datum aanhoudt vóór of rond 21 maart 2018 heb je een grotere kans dat je de melding vlot kunt indienen.

Rekentool en Handleiding mededelen

Om je van dienst te zijn heeft RVO.nl een speciale rekentool ontwikkeld waarmee je eenvoudig de totalen van uren en eventuele kosten en uitgaven per S&O-verklaring kunt uitrekenen. De rekentool is niet nodig als je maar één S&O-verklaring hebt ontvangen in 2017. Daarnaast is op RVO.nl de 'Handleiding mededelen WBSO 2017' te vinden met uitgebreide informatie over het mededelen en het 'Stappenplan mededelen WBSO' voor als je de mededeling gaat doen.

Afwijkende regeling voor de zzp'er

Ben je zelfstandige zonder personeel (zzp'er) en heb je in 2017 gebruikgemaakt van de WBSO, dan hoef je de realisatie alleen te melden wanneer je minder dan 500 S&O-uren hebt gerealiseerd. Heb je in 2017 dus 500 of meer S&O-uren gemaakt, dan hoef je geen mededeling te doen.

bottom of page