top of page

Rapport LHV 'Huisarts en btw'


De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een rapport uitgebracht met betrekking tot de btw bij huisartsen. Het rapport is een handig hulpmiddel voor de praktijk.

Vrijstelling medici

Veel handelingen die medici verrichten zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt echter niet voor alle handelingen en er gelden diverse voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Het rapport bevat onder meer een handige tabel, waarin voor diverse diensten is opgenomen of ze onbelast zijn en onder welke voorwaarden.

Aftrek betaalde btw

Of een huisarts recht heeft op aftrek van door hem of haar zelf betaalde btw, hangt af van de vraag of hij of zij ook btw-belaste prestaties heeft verricht. Zo ja, dan kan de betaalde btw die daaraan is toe te rekenen in beginsel worden afgetrokken van de verschuldigde btw. Het rapport gaat hier ook nader op in en op de berekeningswijze van de aftrekbare btw.

Samenwerkingsverbanden

Huisartsen werken vaak samen met andere medici. Ook de btw-aspecten hiervan komen aan bod, net zoals het in- en uitlenen van personeel en de btw-gevolgen hiervan. Een apart hoofdstuk is geweid aan de btw-aspecten van de praktijkondersteuner huisarts (POH).

Praktische btw-aspecten

Ook de alledaagse btw-perikelen passeren de revue. Denk daarbij aan de aangifte en aan de tegemoetkoming voor ondernemers die maar weinig btw hoeven af te dragen. Daarbij wordt duidelijk wanneer ook je als huisarts minder of wellicht helemaal geen btw hoeft af te dragen, ook als je deels belaste prestaties verricht.

#huisarts #BTW

bottom of page