top of page

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst


Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als je in bezwaar gaat?

In bezwaar

Als je het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kan je in bezwaar. Bij een gering belang, zoals bij WOZ-zaken, doen belastingplichtigen dat vaak zelf. Bij ingewikkelder zaken is het verstandig om dit door een fiscale professional te laten doen. Als je in bezwaar gaat, moet een collega van degene die de desbetreffende beslissing heeft genomen jouw zaak nogmaals tegen het licht houden.

Telefonisch contact

Nadat je in bezwaar bent gegaan, zal de fiscus je proberen te bellen. In het telefoongesprek zal men een aantal zaken omtrent het bezwaar met jou bespreken. Bijvoorbeeld hoe men het beste met jou kan communiceren. De fiscus doet dit bij voorkeur per e-mail.

Schriftelijk contact

Lukt telefonisch contact niet, dan zal men je schriftelijk vragen zelf te bellen. Alleen als je dit niet doet, zal men de communicatie rond jouw bezwaar schriftelijk voortzetten.

Bezwaar telefonisch intrekken

Maak je tijdens het contact met de fiscus duidelijk dat je het bezwaar wilt intrekken, dan zal men je uitdrukkelijk vragen dit te bevestigen. Daarna ontvang je deze bevestiging op papier, met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Doe je dit niet, dan gaat men ervan uit dat je het bezwaar toch niet intrekt.

In gebreke stellen

De fiscus moet binnen zes weken uitspraak doen na verloop van de bezwaartermijn. Haalt men deze deadline niet, dan kan men afspreken dat de termijn verlengd wordt. Hiermee hoef je echter niet akkoord te gaan. In dat geval moet je de inspecteur in gebreke stellen. Dit kan via een formulier dat je kunt downloaden vanaf de site van de belastingdienst (belastingdienst.nl zoekterm 'dwangsom bij niet tijdig beslissen'). Met dit formulier maak je tevens aanspraak op een dwangsom als de beslissing daarna nog langer dan twee weken uitblijft.

bottom of page