top of page

Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april


Heb je in 2017 te weinig btw aangegeven, corrigeer dit dan vóór 1 april 2018. Je betaalt dan geen belastingrente en meestal ook geen boete. Een correctie van € 1.000 of minder kan je ook in de eerstvolgende btw-aangifte verwerken.

Correctie

Heb je over 2017 te weinig btw aangegeven, dan moet je dit corrigeren met een zogenoemde suppletie. Dat kan voortaan alleen nog maar digitaal. Wacht niet te lang met deze correctie. Je bent namelijk geen belastingrente verschuldigd als je de verschuldigde btw alsnog aangeeft en betaalt vóór 1 april 2018. Ook kan je zo een boete voorkomen, maar dan mag het alsnog te betalen btw-bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2017.

Tip: neem voor het corrigeren met een btw-suppletie contact op met één van onze adviseurs.

Na het indienen van de suppletie ontvang je van de Belastingdienst een naheffingsaanslag.

Kleine correcties

Voor kleine correcties hoef je geen suppletie in te dienen. Het gaat dan om een bedrag van € 1.000 of minder aan te veel of te weinig aangegeven btw. Deze btw mag je verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. Je krijgt dan van de Belastingdienst geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Tip: heb je teveel btw aangegeven, dan kan je dit ook met een suppletie corrigeren. Je ontvangt dan binnen enkele weken een teruggaafbeschikking van de Belastingdienst.

bottom of page