top of page

Toestemming gebruik foto werknemer


Gebruik je foto's van werknemers voor bijvoorbeeld website of smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer de werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft.

Zorg dus dat je schriftelijk toestemming vraagt, en daarbij duidelijk uitlegt voor welke specifieke doeleinden je deze informatie wilt hebben. Zorg vervolgens dat de foto’s goed beveiligd worden tegen misbruik.

Deze regels gelden al onder de huidige wet maar worden wel strenger uitgelegd bij de invoer van de nieuwe privacyregels per 28 mei 2018 als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treedt. Nieuw is bijvoorbeeld de boete bij niet naleving van maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet wanneer dat meer is.

Let op! Geeft de werknemer de toestemming niet, gebruik de foto dan ook niet.

bottom of page