top of page

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband


Als je investeert in bedrijfsmiddelen, heb je in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald als je buiten het samenwerkingsverband om investeert?

Investeringsbedrag

Meer dan Niet meer dan KIA

€ 2.300 € 56.642 28%

€ 56.642 € 104.891 € 15.863

€ 104.891 € 314.673 € 15.863 -/- 7,56% van investering boven € 104.891

€ 314.673 - € 0

Anti-misbruikmaatregel maatschap/vof

Als een onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof, wordt voor de bepaling van het percentage van de KIA uitgegaan van het investeringsbedrag van het samenwerkingsverband en niet van het bedrag per maat of vennoot. Een investering door een vof van bijvoorbeeld € 200.000 leidt dus niet tot een hogere KIA dan wanneer deze investering door een eenmanszaak zou worden gedaan.

Buitenvennootschappelijke investeringen

Als binnen één onderneming zowel 'buitenvennootschappelijke' investeringen als investeringen van het samenwerkingsverband plaatsvinden, moeten de buitenvennootschappelijke investeringsbedragen worden opgeteld bij de investeringsbedragen van het samenwerkingsverband om de hoogte van de investeringsaftrek te bepalen.

Deze wettelijke bepaling leidde onlangs tot de vraag hoe de KIA moet worden berekend als het totaalbedrag van de investeringen door het samenwerkingsverband en de buitenvennootschappelijke investeringen van een lid van dat samenwerkingsverband een vast bedrag aan KIA van € 15.863 oplevert.

Meer KIA?

De rechter kwam tot de conclusie dat vanwege de investeringen door de maatschap, de KIA van de ondernemer die buitenvennootschappelijk investeert, hierdoor in beginsel niet kan verminderen.

Let op! Het kan dus voorkomen dat de KIA meer bedraagt dan het maximum van € 15.863.

Heb je vragen over de berekening van de KIA, neem dan contact met ons op.

bottom of page