top of page

Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei


Maakte je in 2017 gebruik van de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer? Mogelijk heb je dan dit jaar recht op een loonkostenvoordeel. Dan moet dit wel goed zijn aangegeven in de laatste aangifte loonheffingen over 2017.

Is dit niet het geval, dan kan je deze aangifte nog corrigeren. Doe dit uiterlijk 1 mei aanstaande, anders verspeel je het recht op een loonkostenvoordeel voor deze werknemer.

Loonkostenvoordelen

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers. In de aangifte loonheffingen kan je, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:

  • LKV oudere werknemer (56+)

  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer

  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Let op! De loonkostenvoordelen zijn in de plaats gekomen van de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer is definitief komen te vervallen per 1 januari 2018.

Verzilvering

Maakte je in 2017 gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer, dan heb je voor de resterende periode dat je nog recht zou hebben op deze korting, recht op een loonkostenvoordeel. Dat recht moet je dan wel verzilveren met een correcte invulling van de laatste aangifte loonheffingen over 2017. In deze aangifte geef je aan:

  1. dat je voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.

  2. het bedrag aan premiekorting waar je recht op hebt.

Ben je deze punten vergeten aan te geven in de laatste aangifte loonheffingen over 2017, of heb je dit nog niet kunnen doen, omdat je bijvoorbeeld op het aangiftemoment nog geen doelgroepverklaring had voor de premiekorting oudere werknemer? Corrigeer dan zo snel mogelijk de laatste aangifte loonheffingen 2017, maar in ieder geval uiterlijk op 1 mei 2018.

Let op! Vergeet ook niet om in de aangifte loonheffingen over 2018 het desbetreffende loonkostenvoordeel aan te vragen.

bottom of page