top of page

Stel lage-inkomensvoordeel 2017 nu veilig!


Heb je van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Ben je het niet eens met deze berekening, maar heb je nog geen stappen ondernomen? Dan is het nu de hoogste tijd om in actie te komen. Je hebt namelijk nog tot en met 1 mei aanstaande om de aangifte loonheffingen te corrigeren.

Correctie

Het UWV heeft de voorlopige berekening van het LIV gebaseerd op de tot en met 31 januari 2018 gedane aangiften loonheffingen en correcties over 2017. Controleer daarom eerst of de aangiften loonheffingen juist en volledig zijn. Zo niet, corrigeer deze dan uiterlijk op 1 mei 2018. Neem hiervoor eventueel contact op met één van onze adviseurs.

Let op! Correcties die je na 1 mei doet, worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV. Deze definitieve berekening ontvang je uiterlijk 31 juli van de Belastingdienst.

Vragen?

Kloppen de loonaangiften wel, maar heb je vragen over de voorlopige berekening of heb je deze niet ontvangen terwijl je wel een berekening verwachtte? Je kan jouw vragen stellen aan het UWV via telefoonnummer (0900) – 92 95.

LIV

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten waar je recht op hebt als je werknemers met een laag loon in dienst hebt. Afhankelijk van het gemiddelde uurloon (2017 minimaal € 9,66 en maximaal € 12,08) bedraagt het LIV per werknemer maximaal € 2.000 per jaar. Daarbij gelden nog de volgende voorwaarden:

  • de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

  • de werknemer is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen

  • de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar

bottom of page