top of page

MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid


Met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, wordt de fiscale-eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen zijn nog niet concreet, maar in ieder geval zullen bepaalde rente-aftrekbeperkingen van toepassing zijn. Met name het mkb kan onnodig hard worden getroffen door deze maatregel.

Staatssecretaris Snel van Financiën komt fiscale eenheden in het mkb daarom tegemoet. De renteaftrekbeperking op bepaalde groepsleningen zal tot het eind van dit jaar onder voorwaarden nog niet gelden.

Spoedreparatie

Op 22 februari 2018 besliste het Europese Hof van Justitie dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime niet helemaal voldoet aan de EU-regels. Omdat deze uitspraak door de voorafgaande conclusie van de Advocaat-Generaal bij het Europese Hof al was te voorzien, is al eerder een spoedreparatie aangekondigd. Deze houdt kort gezegd in dat voor enkele regelingen in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting moet worden gedaan alsof er geen fiscale eenheid is. Dit kan negatieve gevolgen hebben, met name voor wat betreft de aftrekbaarheid van bepaalde rentebetalingen voor groepsleningen. De aangekondigde spoedreparatie zal met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, ingaan.

Overgangsregeling

Om het mkb tegemoet te komen, komt staatssecretaris Snel nu met een overgangsmaatregel. Deze ziet op de renteaftrekbeperking die in de vennootschapsbelasting geldt voor bepaalde groepsleningen. Het betreft leningen die verband houden met bijvoorbeeld een winstuitdeling of een teruggaaf van kapitaal, de zogenoemde 10a-leningen. Als de totale rente op dergelijke leningen binnen de fiscale eenheid niet meer bedraagt dan € 100.000, hoeft tot en met 31 december 2018 nog geen rekening te worden gehouden met een eventuele renteaftrekbeperking. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een op 25 oktober 2017, 11.00 uur, bestaande groepsschuld die verband houdt met bijvoorbeeld een winstuitdeling of een kapitaalstorting en die destijds om zakelijke redenen tussen de bv's van de fiscale eenheid is aangegaan. Als de totale rentekosten meer bedragen dan € 100.000, geldt de (eventuele) aftrekbeperking voor alle rente, dus ook voor de eerste € 100.000.

Met de tijdelijke overgangsperiode krijgen mkb-fiscale eenheden de gelegenheid om de gevolgen van de spoedreparatie voor de renteaftrekbeperking alsnog te voorkomen als deze van toepassing blijkt te zijn.

bottom of page