top of page

Afschrijven op grondbewerking?


Als je als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat je voor ogen hebt. De kosten van bewerking van de grond zou je het liefst ineens ten laste van de winst brengen. Maar mag dat ook, of moet je op deze kosten afschrijven?

Doel van bewerken?

In een zaak die onlangs voor de rechter werd uitgevochten, kwam naar voren dat hiervoor bepalend is het doel van het bewerken van de grond. Als je een bedrijfsmiddel in een staat wilt brengen waarvoor je dit voor jouw bedrijf wil gaan gebruiken, zal je op de kosten moeten afschrijven. Dit geldt ook voor grond, aldus de rechter.

Let op! Het is niet van belang of de grond vóór bewerking ook al voor landbouwdoeleinden geschikt was. Van belang is dus slechts of de grond zich in de staat bevindt waarvoor je deze wil gaan gebruiken.

Onderhoud of verbetering?

Of het bewerken van de grond aangemerkt moet worden als onderhoud of verbetering, doet niet ter zake. Normaal gesproken kan je kosten van verbetering ineens ten laste van de winst brengen, maar dus niet als dit al bij de aankoop gebeurt.

Nadelig, met soms bijkomend voordeel

Dat je op het bewerken van de grond moet afschrijven, is nadelig. Je kunt de kosten dan immers niet ineens ten laste van de winst brengen. Er is echter een bijkomend voordeel als het een bedrijfsmiddel betreft waarvoor je investeringsaftrek kunt krijgen. Je krijgt dan ook investeringsaftrek over de bewerkingskosten.

Let op! Dit geldt echter niet voor grond, want grond is uitgesloten van investeringsaftrek.

Tip: betreft het bijvoorbeeld een bedrijfspand, dan krijg je voor de bewerkingskosten om het pand 'gebruiksklaar' te maken in beginsel wel investeringsaftrek.

bottom of page