Sancties Wet DBA in aantocht


Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe wetgeving te laten wennen.

Modelovereenkomsten

Opdrachtgevers en opdrachtnemers konden tot voor enige jaren terug gebruik maken van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) om uit te sluiten dat er fiscaal sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. De VAR is inmiddels vervangen door de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie). Daarbij wordt gewerkt met zogenaamde Modelovereenkomsten. Het kabinet is van plan ook de Wet DBA op korte termijn weer te vervangen.

Zekerheid vooraf

Met behulp van een Modelovereenkomst kan op dit moment vooraf zekerheid worden verkregen over het al dan niet bestaan van een arbeidsrelatie. Er zijn inmiddels tal van Modelovereenkomsten beschikbaar via de site van de Belastingdienst die gebruikt kunnen worden.

Let op! Opdrachtgever en -nemer kunnen daarnaast ook zelf een Modelovereenkomst opstellen en die laten toetsen door de Belastingdienst.

Geen sancties

De Belastingdienst heeft toegezegd dat tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes zullen worden opgelegd als er sprake is van een arbeidsrelatie en er desondanks geen loonheffing is ingehouden. Dit geldt echter niet als er sprake is van frauduleus handelen.

Wat is frauduleus handelen?

Van fraude is sprake als je met opzet een situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid laat ontstaan. Bovendien is van belang dat je weet dat er in feite sprake is van een dienstbetrekking en je op deze manier probeert een financieel voordeel binnen te halen.

Tip: zorg bij twijfel over de vraag of er een arbeidsrelatie is, dat je gebruik maakt van een Modelovereenkomst. Houd er daarbij rekening mee dat je ná 1 juli 2018 weer op een naheffing en/of boete kunt rekenen als je ten onrechte geen loonheffing hebt ingehouden.

#WetDBA #modelovereenkomst

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png

© 2018 by Confianza BV