top of page

Wat te doen met VPB bij verlieslijdende vereniging of stichting?


Ben je als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan ben je vrijgesteld van vennootschapsbelasting als je in een jaar niet meer dan € 15.000 winst hebt gemaakt, of als de winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar in totaal niet meer dan € 75.000 bedraagt. Als in een jaar verlies wordt geleden, wordt de winst voor dat jaar op nihil gesteld bij deze berekening.

Winstdrempel

De winstdrempel van maximaal € 15.000 (dan wel € 75.000 over een periode vijf jaren) moet voorkomen dat grote verenigingen en stichtingen met professionele ondernemingen ook een beroep op de vrijstelling kunnen doen. Om deze reden is ook de bepaling opgenomen dat de winst in een verliesjaar op nihil wordt gesteld.

Voorbeeld

Als je bijvoorbeeld over een periode van vijf jaren fluctuerende resultaten boekt van € 30.000 negatief (jaar 1 en 3) en € 15.000 positief (jaar 2 en 4) en in het vijfde jaar vervolgens een winst boekt van € 100 000, zou zonder deze bepaling de winst over het jaar en de vier voorafgaande jaren niet meer dan € 75.000 bedragen. Door de winst uit de verliesjaren op nihil te zetten wordt voorkomen dat de € 100.000 winst onbelast blijft.

Afgeven verliesbeschikking

Dat betekent dat het verlies in een verliesjaar niet wordt vastgesteld wegens de vrijstelling die uit de wet voortvloeit. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting kan je verzoeken om de vrijstelling niet toe te passen. Op dat moment wordt het verlies wel bij beschikking vastgesteld. Dat verzoek geldt tot het moment waarop je dat weer intrekt. Intrekking is mogelijk na een periode van vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar.

Let op! Het is belangrijk om tijdig te verzoeken de vrijstelling niet toe te passen. Dat gebeurt in een afzonderlijk verzoek en niet in de aangifte vennootschapsbelasting. Als het verzoek niet of te laat wordt gedaan, zal de Belastingdienst het verlies niet bij beschikking vaststellen.

Tip: vraag bij verliesjaren om de VPB-vrijstelling buiten toepassing te laten.

Verwacht je als vereniging of stichting een aantal verliesjaren? Dan zal je op dat moment niet direct denken aan het betalen van vennootschapsbelasting. Als je in de toekomst vennootschapsbelasting verschuldigd bent wegens dan behaalde winsten, kan het voordelig zijn om te verzoeken om de vrijstelling buiten toepassing te laten. Bij de financiële planning van jouw organisatie moet het in de toekomst mogelijk te betalen vennootschapsbelasting dan meegenomen worden in de prognose. Vervolgens kan je met onze adviseur afwegen of de vrijstelling op verzoek niet moet worden toegepast.

Tip: omdat deze materie niet eenvoudig is, adviseren wij je goed te laten adviseren. Wij helpen je graag verder.

bottom of page