top of page

Verreken niet op eigen houtje btw


Als je wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Uitstel

Wanneer je nog btw verwacht terug te krijgen en je zit bijvoorbeeld krap bij kas, kan je de inspecteur om uitstel van betaling vragen. Uitstel is mogelijk als je nog btw uit een voorgaand tijdvak terugkrijgt.

Let op! Voor uitstel van betaling moet je een verzoek indienen bij jouw belastingkantoor.

Voorwaarden

Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aangifte waarvoor je uitstel verzoekt wel op tijd zijn gedaan. Belangrijk is ook dat je de fiscus moet machtigen om de teruggave te gebruiken voor betaling van de af te dragen btw. Verder moet je het verzoek uiterlijk gelijktijdig doen met de aangifte waarvoor je om uitstel verzoekt.

Tip: de inspecteur kan jouw verzoek om uitstel, als je voldoet aan de voorwaarden, niet weigeren.

Verrekenen met loonheffing

Je kan ook een verzoek indienen om de btw die je terug krijg te verrekenen met af te dragen loonheffing. Dit doe je met een formulier dat he kunt downloaden op de site van de Belastingdienst.

Geen eigen rechter

Speel vooral geen eigen rechter door zelf belasting die je nog krijgt te verrekenen met te betalen belasting. Een belastingplichtige ging hiermee onlangs de mist in. Het leverde hem nog een boete op ook, omdat hij de verschuldigde btw te laat had betaald. Hij had immers op eigen houtje dit bedrag lager vastgesteld.

Wil je uitstel van betaling aanvragen voor btw- of andere heffingen? Neem dan even contact met ons op.

bottom of page