top of page

Crisisheffing moet betaald ondanks correctie


Tijdens de economische crisis van 2012 en 2013, moest er over salarissen van meer dan € 150.000 extra belasting worden betaald. Deze kwam voor rekening van de werkgever. Of er netto- of brutoloonafspraken zijn gemaakt, is hiervoor niet van belang.

Crisisheffing

Genoemde belasting ging door het leven als de crisisheffing en bedroeg 16% van het jaarloon, voor zover dat meer dan € 150.000 bedroeg.

Veel procedures

De crisisheffing heeft de gemoederen flink beziggehouden en zorgt ook nu nog voor vele procedures. Het gaat daarbij ook om de rechtmatigheid van de heffing.

Nettoloon

Onlangs stond een ondernemer voor de rechter die met zijn personeel nettoloonafspraken had gemaakt. De loonheffing kwam volgens afspraak voor rekening van de werkgever. Hierbij ging hij uit van te geringe bedragen aan brutoloon. Hierdoor had hij in 2012 in eerste instantie te weinig loonheffing ingehouden en hierover ook te weinig crisisheffing afgedragen. Hij corrigeerde dit in 2013 en ging ervan uit dat de correctie geen gevolgen had voor de crisisheffing.

Loon is genoten

Anders dan de ondernemer, was de rechter van mening dat het volledige loon in 2012 was genoten. Hierover was ook loonheffing ingehouden, al was het pas in 2013 tot het volledige bedrag afgedragen. Dit stond de verschuldigdheid van de crisisheffing echter niet in de weg. De naheffing inzake de crisisheffing bleef dan ook in stand.

bottom of page