top of page

Praktijkhandreiking Fictiefloonregeling sinds 1 januari 2015 geactualiseerd


Hoe pas je de gebruikelijkloonregeling toe? Lees er alles over in de update van de Praktijkhandreiking Fictiefloonregeling sinds 1 januari 2015. Een nadere analyse eigen bijdrage pensioen in relatie tot gebruikelijk loon is toegevoegd, net als een paragraaf over gebruikelijk loon medisch specialisten.

De gebruikelijkloonregeling, zoals neergelegd in art. 12a Wet LB 1964, is op 1 januari 2015 inhoudelijk ingrijpend gewijzigd.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd, zijn:

  • de doelmatigheidsmarge is verlaagd van 30% naar 25%;

  • het begrip 'soortgelijke dienstbetrekking' zoals dat tot en met 2014 in de wet was opgenomen, is vervangen door het begrip 'meest vergelijkbare dienstbetrekking'.

Deze Praktijkhandreiking is in juli 2018 aangepast op twee punten:

  • dit betreft paragraaf 3.5 (nadere analyse eigen bijdrage pensioen in relatie tot gebruikelijk loon);

  • toevoeging van een paragraaf 3.9 (gebruikelijk loon medisch specialisten).

Geïnteresseerd in de volledige Praktijkhandreiking? Download het bestand (PDF-formaat).

bottom of page