top of page

Kopie kassabon voldoende voor Belastingdienst?


Ondernemers dienen hun administratie minstens zeven jaar te bewaren. Voor zaken zoals onroerend goed geldt zelfs een bewaartermijn van tien jaar. Maar wat nu als facturen of kassabonnetjes na verloop van tijd minder of niet meer leesbaar zijn? Is een kopie dan voldoende?

Bewaarplicht

De fiscale bewaarplicht betekent dat je de originele factuur moet bewaren. Dit moet in de vorm waarin je deze ontvangt. Een digitale factuur mag je dus niet uitprinten en daarna de digitale versie weggooien.

Factuur onleesbaar

Sommige papieren facturen, zoals kassabonnetjes, hebben de neiging na verloop van tijd te verbleken, waarna deze niet meer of zeer moeilijk leesbaar is. Een kopie maken volstaat niet, want deze is niet gelijk aan het origineel.

Kleine bedragen

In de praktijk volstaat een kopie bij een onleesbare factuur voor kleinere bedragen meestal wel. De fiscus doet dan niet moeilijk, hoewel je niet aan de formele eisen voldoet. Bij argwaan kan deze wel geweigerd worden.

Tip: er zijn individuele afspraken te maken met de Belastingdienst over de manier waarop bestanden kunnen worden aangeleverd en bewaard.

Converteren

Een alternatief kan zijn een factuur te converteren, dat wil zeggen deze te digitaliseren, bijvoorbeeld middels een scan. Converteren mag onder de voorwaarden dat je álle gegevens overzet en dit inhoudelijk juist doet. De nieuwe gegevensdrager moet ook tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar zijn. Vereist is ook dat je de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kunt reproduceren en leesbaar kunt maken en dat zodoende een controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke termijn kan plaatsvinden.

Let op! Besteed bij conversie ook aandacht aan echtheidskenmerken, zoals papiersoort, kleur, logo en watermerk. Deze kunnen bij dit proces verloren gaan. Kan je de echtheidskenmerken niet converteren, dan moet je dat met technische en/of organisatorische maatregelen compenseren.

Tip: je mag gebruik maken van elke bedrijfscontrole of techniek die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een prestatie oplevert.

Koppel aan ander document

De authenticiteit van een ontvangen factuur kan je bijvoorbeeld aantonen door deze te koppelen aan de betaling via het bankafschrift. Ook andere documenten zoals offertes, pakbonnen, orderbevestigingen en correspondentie over de transactie, zoals e-mails en brieven, kunnen hieraan bijdragen.

Let op! Alleen als je voldoet aan de voorwaarden, hoef je de originele gegevens niet te bewaren na conversie.

bottom of page