top of page

Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer


De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitaal berichtenverkeer. Maar daarvoor is wel eerst jouw toestemming vereist. Je kunt zelf aangeven van wie je digitale post wenst te ontvangen. Doe je dit niet, dan krijg je de post gewoon in de brievenbus.

Mijn Overheid

Digitaal berichtenverkeer vindt plaats via de site mijn.overheid.nl. Hierin beschik je over een eigen berichtenbox, waar je de nodige post van bijvoorbeeld de Belastingdienst en gemeentes kunt aantreffen.

Toestemming

Als een organisatie jou digitaal post wil sturen, moet duidelijk zijn dat je hier toestemming voor hebt gegeven. Dit geldt ook voor overheidsorganisaties. Is er onduidelijkheid, dan moet de betreffende organisatie aantonen dat je toestemming hebt verleend. Dit bleek onlangs uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Aanmaningskosten

In die zaak had een burger een digitale aanslag van het GBLT inzake waterschapsbelasting gehad. Toen hij niet betaalde, ontving hij een aanmaning in de brievenbus plus € 7 kosten. De man gaf aan voor digitale post geen toestemming te hebben gegeven en ging in bezwaar tegen de aanmaningskosten. Na afwijzing ervan stapte hij naar de rechter.

Opting-in of opting-out?

Voor de rechter ging het erom of inderdaad toestemming was verleend voor digitaal berichtenverkeer van het GBLT. De man, een ervaren IT-er, gaf aan geen enkele organisatie die toestemming gegeven te hebben. Wellicht was er destijds gebruik gemaakt van een zogenaamd opting-out systeem, zo stelde hij. Dit betekent dat automatisch ervan wordt uitgegaan dat je bepaalde organisaties toestemming geeft. Wil je dit niet, dan moet je dit digitaal aangeven.

Opting-in

Momenteel gebruikt Mijn Overheid een opting-in systeem: wie een organisatie toestemming wil verlenen tot digitaal berichtenverkeer, moet deze aanvinken. In deze zaak bleef onduidelijk welk systeem was gebruikt en dus was ook het bewijs niet geleverd dat toestemming expliciet verleend was. Genoeg reden om de aanmaningskosten te verscheuren.

bottom of page