top of page

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer


Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. De salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap. Tot 2018 werd de tegemoetkoming uitbetaald aan jou als werkgever, als de uitkering ook via jou liep. Dan was het jouw taak om deze tegemoetkoming zo snel mogelijk aan de werknemer te betalen. Dat is vanaf nu niet meer zo.

Voorwaarden voor tegemoetkoming

Elk jaar betaalt het UWV een tegemoetkoming aan mensen die op 1 juli van dat jaar recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Ook mensen die geen uitkering ontvangen, kunnen de tegemoetkoming ontvangen als ze minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn of recht hebben op hulp bij het vinden of behouden van werk of bij studie.

De hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt in 2018 € 177,68 netto en wordt tegelijk met de uitkering uitbetaald. De werknemer ontvangt hiervoor een aparte betaalspecificatie.

bottom of page